onderwijs op maat

voor hoogbegaafde leerlingen

Wat zijn Cnopius Klassen?

Het wie, wat, waar en hoe van de Cnopius Klassen

lees meer

Hoogbegaafdheid

Wat verstaan we eronder en hoe gaan we ermee om?

lees meer

Kenniscentrum HB

Wat het Kenniscentrum HB voor ouders en leerkrachten kan betekenen

lees meer

Wie was Cnopius?

De geschiedenis van Lodewijk C. Cnopius

lees meer

Cnopius in het VO

Hoe verder na de basisschool?

lees meer

Wat zijn Cnopius Klassen

 

De Cnopius klassen zijn een bovenschoolse lesvoorziening.

Hoogbegaafde leerlingen uit de groepen 4 t/m 8 ontmoeten elkaar daar wekelijks voor één dagdeel (4 lesuren). Ze worden begeleid door een gespecialiseerde groepsleerkracht.

Daarnaast gaan de leerlingen gewoon naar de eigen basisschool en volgen daar een aangepast programma. 

Door de combinatie van de Cnopius klas met de eigen basisschool is er sprake van de omgang met leeftijdsgenoten die niet hoogbegaafd zijn en met ontwikkelingsgelijken, waardoor ook voor deze hoogbegaafde leerlingen de school een afspiegeling van de maatschappij is.

 

Programma

In de Cnopius klas volgt de leerling een speciaal programma dat los staat van de basisschool. Zowel voor rekenen/wiskunde als taal wordt instructie over opdrachten gegeven, die als schoolwerk mee naar de eigen basisschool gaan. Nabespreking is een week later.

Twee-wekelijks krijgen de leerlingen een les Russisch (middenbouw) of Chinees (bovenbouw), beide talen met een afwijkend alfabet.

Voor het leren van de taal is onherroepelijk een inspanning vereist. Iets wat bij deze leerlingen niet vanzelfsprekend is.

Bij de taal worden huiswerkopdrachten meegegeven. Zowel het schoolwerk als het huiswerk wordt wekelijks vermeld op deze website (via het menu 'klassen' in de balk bovenaan).

Hoewel leerlingen wordt geleerd om te plannen, kan een extra oogje in het zeil (van ouders) soms helpen.

 

Via spel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van leer- en werkstrategieën. Spel met ontwikkelingsgelijken levert ook de ervaring van verlies en inzicht dat inzet noodzakelijk is.

Verder wordt extra aanbod verzorgd via projecten over bijvoorbeeld filosofie, debatteren, astronomie, techniek en chemie. Hierbij worden gastdocenten uitgenodigd. 

Voor ouders zijn er geen kosten aan de deelname verbonden, behalve voor excursies e.d. Het vervoer van en naar de Cnopiusklas is een taak van de ouders.

 

Betrokkenheid van ouders

We streven naar een nauw contact tussen ouders en leerkracht van de Cnopius groep. Als er thuis of op de eigen school iets speelt dan is het goed als de Cnopius-leerkracht dit weet. We gebruiken voor alle contacten e-mail. Het mailadres van de leerkracht wordt aan het begin van het schooljaar onder de ouders verspreid. De adressen van de ouders zijn via de inschrijving bekend. We vragen ouders om bij wijziging dit door te geven. 

 

Reguliere contacten verlopen via gesprekken. Leerkrachten maken hiervoor twee keer per schooljaar een afspraak. Halverwege en aan het eind van het schooljaar speelt het rapport, dat leerlingen en leerkracht samen opmaken, een rol bij het gesprek. Aan het begin van het schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een informatieavond.

Minimaal eens per schooljaar worden de ouders uitgenodigd voor een HB-café. Dat is een bijeenkomst van ouders met leerkrachten en adviseurs van het kenniscentrum. Er wordt van gedachten gewisseld over een thema met een relatie tot hoogbegaafdheid. 

Verdere betrokkenheid is mogelijk door bijdragen aan thema's die in de lessen van de Cnopius klassen aan de orde komen. Denk bijvoorbeeld aan de verzorging van workshops of het bezoek van een klas aan een bedrijf of instelling. We maken graag gebruik van uw netwerk!

 

Betrokkenheid van de eigen leerkracht

Over het algemeen krijgen de Cnopius-leerlingen jaarlijks een andere leerkracht op de basisschool. Aan het begin van het schooljaar organiseren de Cnopius-leerkrachten een bijeenkomst voor de eigen leerkrachten ter kennismaking. Er wordt gesproken over het programma en wat er van de school en de leerkracht wordt verwacht. Er wordt ook aandacht besteed aan valkuilen en good-practice.

 

Voor de leerkrachten geldt verder hetzelfde als voor ouders: als er op school of in de klas iets speelt, dan is het goed dat de Cnopius-leerkracht hiervan via de mail op de hoogte wordt gesteld.

 

Jaarlijks worden daarom de mailadressen van de leerkrachten verzameld en nemen de Cnopius-leerkrachten het initiatief in het contact.

In principe verwachten we de Cnopius-leerlingen iedere week. Als ze niet verschijnen, dan moet de Cnopius leerkracht hiervan op de hoogte zijn, om een zoektocht te voorkomen.