onderwijs op maat

voor hoogbegaafde leerlingen

Wat zijn Cnopius Klassen?

Het wie, wat, waar en hoe van de Cnopius Klassen

lees meer

Hoogbegaafdheid

Wat verstaan we eronder en hoe gaan we ermee om?

lees meer

Kenniscentrum HB

Wat het Kenniscentrum HB voor ouders en leerkrachten kan betekenen

lees meer

Wie was Cnopius?

De geschiedenis van Lodewijk C. Cnopius

lees meer

Cnopius in het VO

Hoe verder na de basisschool?

lees meer

Wie was Cnopius?

 

De naam van de Cnopius klassen is afkomstig uit de Zwolse (onderwijs)geschiedenis.

In Zwolle kon in 1830 een selecte groep jongens voor middelbaar onderwijs terecht bij het in 1830 opgerichte Stedelijk Instituut voor Onderwijs en Opvoeding, de opvolger van de Franse Stadsschool en voorloper van de in 1867 gestichte Hogere Burgerschool (HBS).

Deze dag- en kostschool was gevestigd in een herenhuis in de Bloemendalstraat dat de stad in 1829 aankocht voor f 10.500.

De eerste kostschoolhouder was Lodewijk C. Cnopius uit IJsselstein, tegen een traktement van 500 gulden en vrij wonen. 

De school had een uitgebreid lesprogramma, ‘waarvan de hoofdstrekking is om de leerlingen op eene geleidelijke en geregelde wijze met de wetenschappen bekend te maken, die tot eene beschaafde opvoeding behoren, en deselve tot de akademische studien, militaire kweekscholen enz. voor te bereiden’.

De stad stak veel geld in deze prestigieuze instelling, die de aantrekkingskracht van Zwolle op families uit de hogere kringen moest vergroten. In 1840 waren er zestig dag- en 24 kostleerlingen. Het gewone schoolgeld bedroeg f 50, voor onderwijs in het Engels en Duits moest respectievelijk f 20 en f 15 bijbetaald worden.

Voor jongelingen uit den gewonen burgerstand waren dergelijke bedragen te hoog, zodat Cnopius voor deze categorie een afzonderlijke Franse school voor f 32 per jaar hield. Onder Cnopius' leiding kwam de school tot grote bloei tot hij in 1851 overleed.